СКРИШНА ЛЮБОВ

 

Иване ле, чобане ле,
по-полека хоро води,
да се моми не досетят,
че се любим двама с тебе.
Не се хващай ти до мене,
не се хващай ти до мене,
да се хора не досетят,
че се любим двама с тебе.
Кога моми хопом хопнат,
дигни очи, поглепни ме,
да се хора не усетят,
че се любим двама с тебе.
Кога момци тропот тропнат,
скърши вежди, намигни ми,
да се хора не усетят,
че се любим двама с тебе.
Кога за вода да ида,
ела, либе, ти след мене,
да се хора не усетят,
че се любим двама с тебе.
Кога идем на седянка,
ти да седнеш срещу мене,
да се хора не усетят,
като гълъб с гълъбица.

 

главная

 

 

 Hosted by uCoz
rss
Карта