Оj ти наша Мурено

 

Оj ти наша Мурено

Оj ти наш мили hоjhоле!

Плови, плови низ воду

Тамо далье у море.

Када будеш у море

Оно црно велико.

Кажи, кажи Мурено

Кажи, кажи hоjhоле!

Пливам, пливам младена,

Из те землье далеке

Где но бива Купало

И са ньиме Коледо

Оба брата jеднака.

Свако добро давали

Понаjвише вареньа

Сваког смока биjела,

Мене гоне девоjке

Што немаjу момчади

Силни вельи другова.

Што нероди та земльа

Мушким плодом породом.

Веч чули ми те море

Пошльи тамо те воjне

Силног цара Душана

Што jихъ води за море.

Деве момке желиле

Цар jим момке недово,

Веч одвео на воjну.

Ако момке недадне

Све че деве померети

Вишньу Богу жалити.

 

 

главная